Saturday, December 21, 2013

Reducing Tax Payment in the Philippines

If you put it in perspective, at least 35% ng salary mo ay kinakaltas ng gobyerno. Happy? Bukod pa diyan ang consumer tax at evat tuwing bumibili ka ng patis.

May takas ba dito? Meron (beams confidently)!~
Tara at alamin. ^__^

-------------------------
For more financial saving strategies, please send an email to Prof. Horeb Eliot at horebelliot at yahoo.com.

No comments: