Thursday, August 28, 2008

I'm a Filipino, First.

This National Language Week, I pledge to speak purely in Filpino: konyotic English is a taboo; English (outside of the office) is a no-no; bastardized half-baked Filipino is ewww...I pledge this starting...
NOW!
Ako ay mageensayo ring gamitin ang Alibata na aking natutunan noong ako ay nasa Araling Pangkasaysayan.
Nakakalungkot nga lang isipin na ang mga Pilipino ngayon ay mababa na ang antas ng kahusayan sa wikang Ingles at Pilipino. Saang wika na lang tayo magiging dalubhasa? Taglish? T__T

Eto ay kaunting paglilinaw lamang sa mga salitang madalas na mali ang paggamit lalo na ng mga dayuhan:
(for the sake of English-speaking bloggers):
Filipino - refers to all citizens of the sovereign land of the Philippines
Philippines - refers to the geopolitical entity that's 300,000sqkm
Tagalog - a dialect in the Philippines